Logo města Veselí nad Lužnicí Logo ČČK Veselí nad Lužnicí

Český Červený kříž Veselí nad Lužnicí

Vítejte na oficiálních stránkách m.s. č.7 ČČK - Veselí nad Lužnicí

 • Maskované poranění
 • Rescue Maraton 2013
 • Zásah RM
 • Dětský den s ČČK
 • Tým v akci
 • Dárky pro Dětský domov
 • Náš tým na RM 2013
 • Maskování poranění
 • Nácvik KPR
 • Školení PP pro děti
 • Noční cvičení PP

Dne 4.9.2010 byla místní skupina zaregistrovaná jako organizační jednotka Oblastního spolku ČČK Tábor.

Naše poslání

je zejména předcházet utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování principů hnutí Červeného kříže.